AMD Ryzen 9 3950X 16 Core 3.5Ghz AM4 CPU (No fan)

$1,379.40

AMD Ryzen 9 3950X 16 Core 3.5Ghz AM4 CPU (No fan)

6 in stock

AMD Ryzen 9 3950X 16 Core 3.5Ghz AM4 CPU (No fan)

$1,379.40

SKU: 100-100000051WOF Categories: ,